Casa de Cultură Cluj-Napoca

 1. Anul şi locul înfiinţării:1956, Cluj-Napoca
 2. Cadrul legal
  Casa de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca este o institutie subordonata Consiliului Local Cluj-Napoca  care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la cultura.
  Cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității Casei de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca este fundamentat în principal, pe baza Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității  așezămintelor culturale.
  Tipuri de activitati
  Casa de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca își desfășoară activitatea, in principal, pe baza de programe si proiecte elaborate de conducerea instituției, in baza legii specifice de funcționare si in concordanta cu: Strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Portofoliul de proiecte prioritare al Municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2023, Studiu pentru actualizarea documentelor strategice pentru Polul de Crestere Cluj Napoca aferente perioadei de programare 2014-2020 si alte documente strategice relevante ale municipiului Cluj-Napoca pentru intervalul 2014-2020+.
  Casa Municipala de Cultura desfasoara urmatoarele tipuri de activitati
            realizează evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;
            susține expoziții temporare sau permanente, susține elaborarea de studii științifice, susține editarea de cărți și publicații, realizează proiecte editoriale de interes local, cu caracter socio-cultural sau tehnico-ştiinţific;
            promovează diversitatea culturala a orașului si a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca prin proiecte și programe care adresează specificul local: diversitatea etnică, confesională, socială, etc
            realizează activități in vederea promovării turismului cultural de interes local și regional
            dezvoltă proiecte si programe in vederea conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;
            organizează cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă precum și activități de consultare a cetățenilor în vederea identificării nevoilor culturale ale acestora
            organizează rezidențe artistice în colaborare cu actori culturali locali, naționali si internaționali
            dezvoltă si promovează evenimente și acțiuni în vederea creșterii participării și accesului la cultură a cetățenilor
            dezvoltă activități culturale care vizează încurajarea creației – producția de noi conținuturi și forme culturale experimentale/inovatoare
            susține dezvoltarea cooperării internaționale și a dimensiunii regionale și europene a sectorului cultural clujean prin organizarea de conferințe, workshopuri, coproducții culturale artistice,
            facilitează creșterea cooperării intra și intersectoriale prin realizarea cadrelor necesare cooperărilor și  activităților efective
            sprijină creșterea calității actului de cultură și a profesionalismului operatorilor culturali din municipiul Cluj-Napoca in vedere a satisfacerii nevoilor socio-cultural-artistice ale locuitorilor orașului
            realizează și sprijină dezvoltarea culturii utilizării spațiului public prin proiecte proprii sau prin susținerea activităților experimentale, inovatoare si transdiciplinare ale diferiților actori locali
            realizează parteneriate cu instituții de învățământ, instituții de cultura, ONG-uri cu profil social economic si cultural, precum si cu alte alte instituții ale administrației publice locale si regionale in vederea îndeplinirii obiectivelor asumate.
            formeaza  şi pregăteste  formaţii artistice de amatori, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, naţionale şi internaţionale
            difuzează filme artistice si documentare
            inițiază si participa la redactarea documentelor strategice si de evaluare a  sectorului cultural local ( studii, cercetări, barometre de consum cultural, etc)
            initiaza si coordoneaza concursuri cu tematici culturale
     Pentru mai multe detalii despre activitatea desfășurată de Casa de Cultură Cluj-Napoca vă rugăm accesați acest link.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *